Vilniaus m. 12-asis notaro biuras

Notarė Vykinta Jokantaitė-Birbilienė

Telefonas pasiteiravimui:
+370 630 00793

Akcijų nominali vertė ir įstatinio kapitalo dydis eurais

Primename, kad akcinėms bendrovėms (AB) ir uždarosioms akcinėms bendrovėms (UAB) iki 2016 m. gruodžio 31 d. būtina pakeisti įstatus nurodant akcijų nominalią vertę ir įstatinio kapitalo dydį eurais.
Pakeistus įstatus akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės turi pateikti per 24 mėnesius nuo euro įvedimo dienos (iki 2016 m. gruodžio 31 d.) Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Pakeistus įstatus Juridinių asmenų registro tvarkytojui galima teikti per VĮ Registrų centro savitarnos svetainę (elektroniniu būdu) arba įprastu būdu. Galimybę pakeistus įstatus pateikti elektroniniu būdu turi uždarosios akcinės bendrovės. Kai pakeisti įstatai teikiami elektroniniu būdu, jie turi būti parengti naudojantis ūkio ministro įsakymu patvirtintais uždarosios akcinės bendrovės pavyzdiniais įstatais, su kuriais galima susipažinti LR ūkio ministerijos interneto svetainėje (http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/imoniu_teise/pavyzdiniai_steigimo_dokumentai). Šia galimybe gali pasinaudoti ir tos uždarosios akcinės bendrovės, kurios buvo įsteigtos ne elektroniniu būdu, tačiau, keisdamos įstatus, juos parengė vadovaudamosi uždarosios akcinės bendrovės pavyzdiniais įstatais. Pakeistus įstatus teikiant elektroniniu būdu nereikalaujama, kad juos tvirtintų notaras.
Siekiant išreikšti akcijų nominalią vertę eurais turi būti vadovaujamasi Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme įtvirtintomis taisyklėmis, o gauta reikšmė apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio. Taip apskaičiavus vienos akcijos nominalią vertę eurais euro centų tikslumu, apskaičiuojamas ir bendrovės įstatinio kapitalo dydis eurais euro centų tikslumu, kuris yra lygus bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.