Vilniaus m. 12-asis notaro biuras

Notarė Vykinta Jokantaitė-Birbilienė

Telefonas pasiteiravimui:
+370 630 00793

Vykdomieji įrašai pagal notarine forma patvirtintas sutartis

Nuo 2016 m. sausio 1 d. notarams priskirta nauja funkcija – notarai gali atlikti vykdomuosius įrašus pagal notarine forma patvirtintas sutartis, iš kurių atsiranda piniginės prievolės. Tai reiškia, kad pasirašius, pavyzdžiui, paskolos sutartį, kurią patvirtino notaras, ir paskolos gavėjui negrąžinus skolos, kreditorius turi teisę kreiptis ne tik į teismą, bet ir į notarą. Tokiu atveju notaras atlieka vykdomąjį įrašą, t. y. išduoda dokumentą, su kuriuo kreditorius gali kreiptis dėl priverstinio skolos išieškojimo į antstolį.
Išplėtus notarų kompetenciją vykdomųjų įrašų srityje, neabejotinai sumažės teismų darbo krūvis, kadangi dalis skolų bus išieškoma ne ginčo tvarka. Tačiau reikėtų pažymėti, kad notarui nepriskiriamos teisingumo vykdymo funkcijos, todėl kilusius ginčus dėl skolinių įsipareigojimų vis dėlto spręstų teismas.
Notarui kyla pareiga užtikrinti sandorių ir dokumentų teisėtumą, todėl notaras kiekvienu konkrečiu atveju atlieka teisinį tyrimą, t. y. patikrina nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusios Notariato įstatymo redakcijos 491 straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis ir tik įsitikinęs, kad vykdomojo įrašo atlikimas neprieštarauja įstatymams, jį atlieka. Notaras, gavęs kreditoriaus prašymą dėl vykdomojo įrašo atlikimo, patikrina:

  • ar vykdomąjį įrašą dėl priverstinio išieškojimo pagal kreditoriaus prašymą pateikęs asmuo yra sandorio, iš kurio atsiranda piniginė prievolė, kreditorius;
  • ar kreditoriaus prašyme dėl vykdomojo įrašo atlikimo nurodyti duomenys atitinka sandoryje nurodytus duomenis;
  • ar pasibaigęs prievolės pagal sandorį įvykdymo terminas, o tuo atveju, kai kreditorius reikalauja piniginę prievolę įvykdyti prieš terminą, ar kreditoriaus nurodyti pagrindai yra nustatyti įstatymuose ar sandoryje.

Naujų funkcijų priskyrimas notarams sudarys galimybę asmenims greičiau ir paprasčiau išieškoti skolas supaprastinta tvarka, nesikreipiant į teismą.