Vilniaus m. 12-asis notaro biuras

Notarė Vykinta Jokantaitė-Birbilienė

Telefonas pasiteiravimui:
+370 630 00793

Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo pakeitimai

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo Civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo ir Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo pakeitimai. Iš esmės pakeitimai susiję tik su viena nauja taisykle – tam tikrus sandorius, kurie anksčiau buvo sudaromi paprasta rašytine forma, nuo šiol turės tvirtinti notaras.

Notarinė sandorių forma taikoma:

  • uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimo–pardavimo sutartims, kai parduodama 25 % ar daugiau uždarosios akcinės bendrovės akcijų arba akcijų pardavimo kaina yra didesnė kaip 14500 EUR, išskyrus atvejus, kai akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka (Civilinio kodekso 1.74 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Bet kokie akcijų pirkimo–pardavimo sandoriai, kurie sudaromi su užsienio subjektais arba užsienio kalba, turės būti verčiami į lietuvių kalbą. Pasirašantys asmenys privalės faktiškai būti pas notarą sandorio sudarymo metu arba įgalioti kitą asmenį veikti jų vardu (tokiu atveju neretai reikia apostilizuoti įgaliojimą). Kita vertus, naujasis reglamentavimas neužkerta kelio akcijas įsigyti per kelis kartus, pavyzdžiui, du kartus po 24 % akcijų, o tada dar 3 % akcijų, taip įsigyjant kontrolinį įmonės akcijų paketą.

  • Paprastajam ir įsakomajam vekseliui, taip pat jų indosamentui, kai vekselio suma didesnė kaip 3000 EUR, jeigu vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles (Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 3 straipsnio 2 dalis, 15 straipsnio 1 dalis ir 77 straipsnio 2 dalis). Nuo 2015 m. sausio 1 d. sudarant vekselius, kurių suma didesnė kaip 3000 EUR, šalys patirs papildomas išlaidas. Nepaisant esamo naujo reglamentavimo, atsižvelgiant į nesudėtingą vekselio sudarymo mechanizmą, tikėtina, jog dauguma asmenų sudarinės kelis vekselius po 3000 EUR, taip išvengdami pareigos tokį vekselį tvirtinti notariškai. Svarbu pažymėti, jog tokiu atveju naudojant vekselį kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonę (o būtent tam vekselis praktikoje dažniausiai ir naudojamas), gali pasunkėti vekselio davėjo pareigos įrodyti, kad vekselis skirtas užtikrinti konkrečią prievolę, įgyvendinimas. Taip yra dėl tos priežasties, jog nesutampant vekselio sumai su užtikrinamo sandorio suma, reikėtų teismui įrodinėti, esą visi vekseliai išties užtikrino vieną konkrečią prievolę. Kadangi vekselio davėjas dažniausiai vekseliu nedisponuoja, tai padaryti gali būti praktiškai neįmanoma.

  • Paskolos sutartims, jei paskolos suma viršija 3000 EUR ir šis sandoris vykdomas grynaisiais pinigais (Civilinio kodekso 6.871 straipsnio 4 dalis). Nuo 2015 m. sausio 1 d. paskolos sutartys iki 600 EUR sudaromos bet kokia forma, nuo 600 EUR iki 3000 EUR – rašytine forma, o jei suma didesnė nei 3000 EUR – notarine forma. Tiesa, notarinė forma taikoma tik sutartims, pagal kurias perduodami grynieji pinigai. Jei sutartyje numatyta, jog pinigai pervedami bankiniu pavedimu ar kitu būdu, išskyrus grynuosius pinigus, tokiai paskolos sutarčiai, kai suma didesnė nei 3000 EUR, taikomi tik rašytinės formos reikalavimai.